MATERIALS PERILLOSOS

Baixa la guia de la IATA sobre materials perillosos aquí.

Aquestes són les nostres normes generals.

Els articles següents estan totalment prohibits a bord dels nostres avions:

 • Explosius, municions, focs artificials, bengales (inclosos els materials per a expedicions), caixes de seguretat amb articles pirotècnics i material pirotècnic en general
 • Gasos liquats, liquats refredats i en dissolució
 • Gasos comprimits, liquats, liquats refredats o en dissolució, tant inflamables i tòxics com inflamables i no tòxics, per exemple: aerosols, extintors, aparells respiratoris, bales d'oxigen per a busseig, líquids criogènics, bales amb gasos refrigerants i bombones en general
 • Líquids i sòlids inflamables
 • Materials oxidants i peròxids orgànics, com ara generadors d'oxigen
 • Substàncies tòxiques o infeccioses, com ara dispositius paralitzadors, mostres per a diagnòstic, vacunes, insecticides i herbicides
 • Material radioactiu, com ara productes farmacèutics amb isòtops radioactius
 • Corrosius, com ara àcids, àlcalis, aparells amb mercuri, acumuladors elèctrics i aparells activats elèctricament mitjançant bateries
 • Bateries de liti, cigarretes electròniques* i altres articles perillosos, com ara farmacioles, material ferromagnètic, gel sec i bateries d'automòbil. * transport permès només a la cabina

Els articles següents no estan permesos a la cabina dels nostres avions::

 • Les eines de treball, com ara martells, trepants, serres, serres circulars, etc., només es poden transportar com a mercaderies
 • Armes en general i dispositius per atordir (pistoles, fusells, escopetes, pistoles d'aire comprimit/pistoles de bengales/pistoles de joguina/armes per a guerra de pintura, ballestes, arcs per a fletxes, fusells de pesca amb arpó, etc.). Per transportar armes de foc d'ús recreatiu o esportiu, consulta la nostra guia sobre equipatge especial.
 • Instruments contundents (bats, pals de golf, rems, monopatins, canyes de pescar, material d'arts marcials, tiradors)
 • Armes o objectes esmolats o amb vores tallants (destrals, fletxes, dards, arpons, javelines, pals d'esquí/excursionisme, tisores, ganivets i altres objectes esmolats)