GEVAARLIJKE VOORWERPEN

Je kunt de IATA gids over gevaarlijke voorwerpen hier downloaden.

Onze algemene richtlijnen verschijnen hieronder.

De volgende voorwerpen zijn verboden in onze vliegtuigen:

 • Explosieven, munitie, vuurwerk, lichtkogels (inclusief materiaal voor expedities), veiligheidskoffers met voorwerpen en pirotechnisch materiaal in het algemeen
 • Vloeibaar, gekoeld of opgelost vloeibaar gas
 • Gecomprimeerde, vloeibaar gemaakte, gekoelde of opgeloste vloeistoffen, ongeacht of ze ontvlambaar en giftig of niet-ontvlambaar en niet-toxisch zijn, bijvoorbeeld: aërosolen, brandblussers, ademhalingsapparatuur, zuurstofflessen voor duiken, cryogene vloeistoffen, cilinders met koelgassen en cilinders in het algemeen
 • Vloeistoffen of brandgevaarlijke vaste stoffen
 • Oxidatiemiddelen of organische peroxides, zoals zuurstofgenerators
 • Giftige of infectueuze stoffen, zoals verlammingsinrichtingen, diagnostische monsters, vaccins, insecticiden en herbiciden
 • Radioactief materiaal, zoals farmaceutische producten met radioactieve isotopen
 • Bijtende stoffen zoals zuren, alkaloïden, apparaten met kwik, accumulatoren en apparaten die elektrisch in werking gesteld worden middels batterijen
 • Lithiumbatterijen, elektronische sigaretten en andere gevaarlijke voorwerpen, zoals medicijnkastjes, ferromagnetisch materiaal, droogijs en autobatterijen. *deze mogen alleen aan boord vervoerd worden

De volgende voorwerpen zijn niet toegestaan aan boord van onze vliegtuigen:

 • Werktuigen zoals hamers, boren, zagen, radialen, enz. kunnen alleen als lading meegenomen of vervoerd worden
 • Wapens in het algemeen en verdovingsapparaten (pistolen, geweren, jachtgeweren, persluchtgeweren/lichtkogelpistolen/speelgoedwapens/paintballgeweren, kruisbogen, pijlen voor pijl-en-boog, harpoenen voor onderwatervisserij). Raadpleeg voor het transport van sport- of recreatieve vuurwapens onze richtlijnen voor speciale bagage
 • Voorwerpen om mee te slaan (honkbalknuppels, golfclubs, riemen, skateboards, vishengels, vechtsportmateriaal, katapulten)
 • Wapens of steekvoorwerpen of met een scherpe kant (bijlen, pijlen, darts, harpoenen, speren, ski- of wandelstokken, scharen, messen en alle andere scherpe voorwerpen)